Hỗ trợ Online:
Sunday , 16 June 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Nhãn Giấy Brother

DK-1201 Nhãn giấy Brother DK1201 Nhãn Địa Chỉ 29mm x 90mm, 400 miếng, Chữ Đen, Nền Trắng

DK1201_Hop_29mmx90mmx400_Nhan Giay Brother

Băng nhãn in giấy DK của Brother, đây là loại băng nhãn rất thuận tiện và được sử dụng rất nhiều trong công nghiệp để làm tem nhãn dán đánh ... Read More »

DK-1209 Nhãn giấy Brother DK1209 Nhãn Địa Chỉ 29mm x 62mm, 800 miếng, Chữ Đen, Nền Trắng

DK1209_Hop_29mmx62mmx800_Nhan Giay Brother

Băng nhãn in giấy DK của Brother, đây là loại băng nhãn rất thuận tiện và được sử dụng rất nhiều trong công nghiệp để làm tem nhãn dán đánh ... Read More »

DK-1203 Nhãn giấy Brother DK1203 Nhãn Địa Chỉ 17mm x 87mm, 300 miếng, Chữ Đen, Nền Trắng

DK1203_Hop_17mmx87mmx300_Nhan Giay Brother

Băng nhãn in giấy DK của Brother, đây là loại băng nhãn rất thuận tiện và được sử dụng rất nhiều trong công nghiệp để làm tem nhãn dán đánh ... Read More »

DK-1204 Nhãn giấy Brother DK1204 Nhãn Địa Chỉ 17mm x 54mm, 400 miếng, Chữ Đen, Nền Trắng

DK1204_Hop_17mmx54mmx400_Nhan Giay Brother

Băng nhãn in giấy DK của Brother, đây là loại băng nhãn rất thuận tiện và được sử dụng rất nhiều trong công nghiệp để làm tem nhãn dán đánh ... Read More »

Nhãn giấy DK Brother, Băng nhãn giấy DK Brother dài liên tục

DK2205_Hop_62mmx30m_Nhan Giay Brother

Băng nhãn giấy Brother DK: Chọn loại và kích thước Băng nhãn giấy in tem nhãn, nhãn mác, mã vạch DK Brother có nhiều loại dạng nhãn cuộn dài liên ... Read More »

DK-2243 Nhãn giấy Brother DK2243 chữ Đen nền Trắng 100mm x 30.48m

DK2243_Hop_100mmx30m_Nhan Giay Brother

Băng nhãn in giấy DK của Brother, đây là loại băng nhãn rất thuận tiện và được sử dụng rất nhiều trong công nghiệp để làm tem nhãn dán đánh ... Read More »

DK-4605 Nhãn giấy bóc được Brother DK4605 chữ Đen nền Vàng 62mm x 30.48m

DK4605_Hop_62mmx30m_Nhan Giay Brother

Băng nhãn in giấy DK của Brother, đây là loại băng nhãn rất thuận tiện và được sử dụng rất nhiều trong công nghiệp để làm tem nhãn dán đánh ... Read More »

DK-4205 Nhãn giấy bóc được Brother DK4205 chữ Đen nền Trắng 62mm x 30.48m

DK4205_Hop_62mmx30m_Nhan Giay Brother

Băng nhãn in giấy DK của Brother, đây là loại băng nhãn rất thuận tiện và được sử dụng rất nhiều trong công nghiệp để làm tem nhãn dán đánh ... Read More »

DK-2606 Nhãn dạng Film Brother DK2606 chữ Đen nền Vàng 62mm x 15.24m

DK2606_Hop_62mmx15m_Nhan Giay Brother

Băng nhãn in giấy DK của Brother, đây là loại băng nhãn rất thuận tiện và được sử dụng rất nhiều trong công nghiệp để làm tem nhãn dán đánh ... Read More »

DK-2251 Nhãn giấy 2 màu Brother DK2251 chữ Đen, Đỏ nền Trắng 62mm x 15.24m

DK2251_Hop_62mmx15m_Nhan Giay Brother

Băng nhãn in giấy DK của Brother, đây là loại băng nhãn rất thuận tiện và được sử dụng rất nhiều trong công nghiệp để làm tem nhãn dán đánh ... Read More »

Scroll To Top