Hỗ trợ Online:
Saturday , 15 June 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Phụ Kiện Máy In Nhãn

DK-1234 Nhãn giấy Brother DK1234 Nhãn Địa Chỉ 80mm x 86mm, 260 miếng, Chữ Đen, Nền Trắng

DK1234_Hop_60mmx86mmx260_Nhan Giay Brother

Băng nhãn in giấy DK của Brother, đây là loại băng nhãn rất thuận tiện và được sử dụng rất nhiều trong công nghiệp để làm tem nhãn dán đánh ... Read More »

DK-1202 Nhãn giấy Brother DK1202 Nhãn Địa Chỉ 62mm x 100mm, 300 miếng, Chữ Đen, Nền Trắng

DK1202_Hop_62mmx100mmx300_Nhan giay Brother

Băng nhãn in giấy DK của Brother, đây là loại băng nhãn rất thuận tiện và được sử dụng rất nhiều trong công nghiệp để làm tem nhãn dán đánh ... Read More »

DK-1240 Nhãn giấy Brother DK1240 Nhãn Địa Chỉ 50mm x 100mm, 600 miếng, Chữ Đen, Nền Trắng

DK1240_Hop_50mmx100mmx600_Nhan Giay Brother

Băng nhãn in giấy DK của Brother, đây là loại băng nhãn rất thuận tiện và được sử dụng rất nhiều trong công nghiệp để làm tem nhãn dán đánh ... Read More »

DK-1208 Nhãn giấy Brother DK1208 Nhãn Địa Chỉ 38mm x 90mm, 400 miếng, Chữ Đen, Nền Trắng

DK1208_Hop_38mmx90mmx400_Nhan Giay Brother

Băng nhãn in giấy DK của Brother, đây là loại băng nhãn rất thuận tiện và được sử dụng rất nhiều trong công nghiệp để làm tem nhãn dán đánh ... Read More »

DK-1201 Nhãn giấy Brother DK1201 Nhãn Địa Chỉ 29mm x 90mm, 400 miếng, Chữ Đen, Nền Trắng

DK1201_Hop_29mmx90mmx400_Nhan Giay Brother

Băng nhãn in giấy DK của Brother, đây là loại băng nhãn rất thuận tiện và được sử dụng rất nhiều trong công nghiệp để làm tem nhãn dán đánh ... Read More »

DK-1209 Nhãn giấy Brother DK1209 Nhãn Địa Chỉ 29mm x 62mm, 800 miếng, Chữ Đen, Nền Trắng

DK1209_Hop_29mmx62mmx800_Nhan Giay Brother

Băng nhãn in giấy DK của Brother, đây là loại băng nhãn rất thuận tiện và được sử dụng rất nhiều trong công nghiệp để làm tem nhãn dán đánh ... Read More »

DK-1203 Nhãn giấy Brother DK1203 Nhãn Địa Chỉ 17mm x 87mm, 300 miếng, Chữ Đen, Nền Trắng

DK1203_Hop_17mmx87mmx300_Nhan Giay Brother

Băng nhãn in giấy DK của Brother, đây là loại băng nhãn rất thuận tiện và được sử dụng rất nhiều trong công nghiệp để làm tem nhãn dán đánh ... Read More »

DK-1204 Nhãn giấy Brother DK1204 Nhãn Địa Chỉ 17mm x 54mm, 400 miếng, Chữ Đen, Nền Trắng

DK1204_Hop_17mmx54mmx400_Nhan Giay Brother

Băng nhãn in giấy DK của Brother, đây là loại băng nhãn rất thuận tiện và được sử dụng rất nhiều trong công nghiệp để làm tem nhãn dán đánh ... Read More »

Nhãn giấy DK Brother, Băng nhãn giấy DK Brother dài liên tục

DK2205_Hop_62mmx30m_Nhan Giay Brother

Băng nhãn giấy Brother DK: Chọn loại và kích thước Băng nhãn giấy in tem nhãn, nhãn mác, mã vạch DK Brother có nhiều loại dạng nhãn cuộn dài liên ... Read More »

DK-2243 Nhãn giấy Brother DK2243 chữ Đen nền Trắng 100mm x 30.48m

DK2243_Hop_100mmx30m_Nhan Giay Brother

Băng nhãn in giấy DK của Brother, đây là loại băng nhãn rất thuận tiện và được sử dụng rất nhiều trong công nghiệp để làm tem nhãn dán đánh ... Read More »

Scroll To Top