Hỗ trợ Online:
Thursday , 18 July 2024
Sản Phẩm Mới

Tag Archives: DK-1218

DK-1218 Nhãn giấy Brother DK1218 Nhãn Tròn D24mm, 1000 miếng, Chữ Đen, Nền Trắng

DK1218_Hop_D24mmx1000_Nhan Giay Brother

Băng nhãn in giấy DK của Brother, đây là loại băng nhãn rất thuận tiện và được sử dụng rất nhiều trong công nghiệp để làm tem nhãn dán đánh ... Read More »

Scroll To Top