Hỗ trợ Online:
Sunday , 16 June 2024
Sản Phẩm Mới

Tag Archives: DK1219

DK-1219 Nhãn giấy Brother DK1219 Nhãn Tròn D12mm, 1200 miếng, Chữ Đen, Nền Trắng

DK1219_Hop_D12mmx1200_Nhan Giay Brother

Băng nhãn in giấy DK của Brother, đây là loại băng nhãn rất thuận tiện và được sử dụng rất nhiều trong công nghiệp để làm tem nhãn dán đánh ... Read More »

Scroll To Top