Hỗ trợ Online:
Thursday , 18 July 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Nhãn Giấy Dạng Miếng Brother

NHÃN GIẤY DK BROTHER, BĂNG NHÃN GIẤY DK BROTHER DẠNG MIẾNG

DK1209_Hop_29mmx62mmx800_Nhan Giay Brother

Băng nhãn giấy Brother DK: Chọn loại và kích thước Băng nhãn giấy in tem nhãn, nhãn mác, mã vạch DK Brother có nhiều loại dạng nhãn cuộn dài liên ... Read More »

DK-1221 Nhãn giấy Brother DK1221 Nhãn Vuông S23mm, 1000 miếng, Chữ Đen, Nền Trắng

DK1221_Hop_S23mmx1000_Nhan Giay Brother

Băng nhãn in giấy DK của Brother, đây là loại băng nhãn rất thuận tiện và được sử dụng rất nhiều trong công nghiệp để làm tem nhãn dán đánh ... Read More »

DK-1218 Nhãn giấy Brother DK1218 Nhãn Tròn D24mm, 1000 miếng, Chữ Đen, Nền Trắng

DK1218_Hop_D24mmx1000_Nhan Giay Brother

Băng nhãn in giấy DK của Brother, đây là loại băng nhãn rất thuận tiện và được sử dụng rất nhiều trong công nghiệp để làm tem nhãn dán đánh ... Read More »

DK-1219 Nhãn giấy Brother DK1219 Nhãn Tròn D12mm, 1200 miếng, Chữ Đen, Nền Trắng

DK1219_Hop_D12mmx1200_Nhan Giay Brother

Băng nhãn in giấy DK của Brother, đây là loại băng nhãn rất thuận tiện và được sử dụng rất nhiều trong công nghiệp để làm tem nhãn dán đánh ... Read More »

DK-1207 Nhãn giấy Brother DK1207 Nhãn CD/DVD CDRom 58mm, 100 miếng, Chữ Đen, Nền Trắng

DK1207_Hop_CDRom_58mmx100_Nhan Giay Brother

Băng nhãn in giấy DK của Brother, đây là loại băng nhãn rất thuận tiện và được sử dụng rất nhiều trong công nghiệp để làm tem nhãn dán đánh ... Read More »

DK-1241 Nhãn giấy Brother DK1241 Nhãn Địa Chỉ 100mm x 152mm, 200 miếng, Chữ Đen, Nền Trắng

DK1241_Hop_100mmx152mmx200_Nhan Giay Brother

Băng nhãn in giấy DK của Brother, đây là loại băng nhãn rất thuận tiện và được sử dụng rất nhiều trong công nghiệp để làm tem nhãn dán đánh ... Read More »

DK-1234 Nhãn giấy Brother DK1234 Nhãn Địa Chỉ 80mm x 86mm, 260 miếng, Chữ Đen, Nền Trắng

DK1234_Hop_60mmx86mmx260_Nhan Giay Brother

Băng nhãn in giấy DK của Brother, đây là loại băng nhãn rất thuận tiện và được sử dụng rất nhiều trong công nghiệp để làm tem nhãn dán đánh ... Read More »

DK-1202 Nhãn giấy Brother DK1202 Nhãn Địa Chỉ 62mm x 100mm, 300 miếng, Chữ Đen, Nền Trắng

DK1202_Hop_62mmx100mmx300_Nhan giay Brother

Băng nhãn in giấy DK của Brother, đây là loại băng nhãn rất thuận tiện và được sử dụng rất nhiều trong công nghiệp để làm tem nhãn dán đánh ... Read More »

DK-1240 Nhãn giấy Brother DK1240 Nhãn Địa Chỉ 50mm x 100mm, 600 miếng, Chữ Đen, Nền Trắng

DK1240_Hop_50mmx100mmx600_Nhan Giay Brother

Băng nhãn in giấy DK của Brother, đây là loại băng nhãn rất thuận tiện và được sử dụng rất nhiều trong công nghiệp để làm tem nhãn dán đánh ... Read More »

DK-1208 Nhãn giấy Brother DK1208 Nhãn Địa Chỉ 38mm x 90mm, 400 miếng, Chữ Đen, Nền Trắng

DK1208_Hop_38mmx90mmx400_Nhan Giay Brother

Băng nhãn in giấy DK của Brother, đây là loại băng nhãn rất thuận tiện và được sử dụng rất nhiều trong công nghiệp để làm tem nhãn dán đánh ... Read More »

Scroll To Top