Hỗ trợ Online:
Thursday , 18 July 2024
Sản Phẩm Mới
Ứng Dụng Tem Nhãn Trong Ngành Xây Lắp Điện-Viễn Thông

Ứng Dụng Tem Nhãn Trong Ngành Xây Lắp Điện-Viễn Thông

Việc đánh dấu thiết bị, đánh dấu đầu dây cáp trong ngành điện tự động hóa và viễn thông là hết sức quan trọng. Nó không những phải đảm bảo yêu cầu về việc ghi chú thông tin rõ ràng mà còn phải đảm bảo về chất lượng nhãn ghi chú theo thời gian cũng như mẫu mã chuyên nghiệp đồng nhất, thống nhất để tránh hiện tượng sau một thời gian, hệ thống dây đấu trở thành 1 mớ hỗ độn.

DACO cung cấp giải pháp in tem nhãn để giúp khách hàng thực hiện và giải quyết các vấn đề này.

Dưới đây là một số hình ảnh ứng dụng thực tế:

Ung Dung Tem Nhan-Quan Ly Tai San -Dien-Vien Thong-Nha May-QLTS
Ung Dung Tem Nhan-Quan Ly Tai San -Dien-Vien Thong-Nha May-QLTS
Ung Dung Tem Nhan-Ghi Chu Thong Tin Thiet Bi
Ung Dung Tem Nhan-Ghi Chu Thong Tin Thiet Bi
Ung Dung Tem Nhan-Danh Dau Cap Vien Thong
Ung Dung Tem Nhan-Danh Dau Cap Vien Thong
Ung Dung Tem Nhan-Danh Dau Cap Dien
Ung Dung Tem Nhan-Danh Dau Cap Dien
Ung Dung Tem Nhan-Danh Dau Bang Dieu Khien
Ung Dung Tem Nhan-Danh Dau Thiet Bi Tu Dien
Ung Dung Tem Nhan-Danh Dau Thiet Bi Tu Dien
Ung Dung Tem Nhan-Nha May-Ghi Chu Quan Ly Thiet Bi
Ung Dung Tem Nhan-Nha May-Ghi Chu Quan Ly Thiet Bi
Ung Dung Tem Nhan-Quan Ly Thiet Bi-Ngoai Troi
Ung Dung Tem Nhan-Quan Ly Thiet Bi-Ngoai Troi
Ung Dung Tem Nhan-Quan Ly Thiet Bi-Camera An ninh
Ung Dung Tem Nhan-Quan Ly Thiet Bi-Camera An ninh
Ung Dung Tem Nhan-Quan Ly Tai San
Ung Dung Tem Nhan-Quan Ly Tai San
Scroll To Top